Välkommen till

Ältas medicinska fotvård
Anette Mattsson

diplomerad fotterapeut


"Min utbildning från Axelssons fotvårdsskola och över 10 års erfarenhet inom äldreomsorgen har gett mig djup kunskap och förståelse för fot- och hudvård. Under tidens gång har jag även kompletterat min utbildning med flera användbara kurser"

Logga in